நெகிழ்வான பிசிபி

1-layer-flex-pcb

1-அடுக்கு-நெகிழ்வு-பிசிபி

1-layer-flex-pcb-with-stiffner

1-அடுக்கு-நெகிழ்வு-பிசிபி-உடன்-கடினமான

2-layer-flex-pcb (2)

2-அடுக்கு-நெகிழ்வு-பிசிபி

2-layer-flex-pcb

2-அடுக்கு-நெகிழ்வு-பிசிபி

2-layer-flex-pcb-with-stiffner

2-அடுக்கு-நெகிழ்வு-பிசிபி-உடன்-கடினமான

4L-rigid-flex-board

4 எல்-கடுமையான-நெகிழ்வு-பலகை

12L-rigid-flex-board

12 எல்-கடுமையான-நெகிழ்வு-பலகை

Lens-module-board

லென்ஸ்-தொகுதி-பலகை